От 3 Април 2019 завод “Pekos” Испания е наш официален партньор