Вентил

Спирателна арматура за вода , пара , въздух,неагресивни течности и газове.

Материал – въглеродна лята стомана.

Технически данни